OPPLÆRING-JOBB BESKRIVELSE / TRAINING-JOB DESCIPTIONS

Opplæringsmanual /Training manual:   Arbeidsreglement for avisbud i Adressa Distribusjon AS Informasjon reklamevedlegg Påminnelse kvittering – Reminder confirmation INFO VEDLEGGSDISTRIBUSJON 050115 og 070115      

Opplæringsmanual /Training manual:

 

Arbeidsreglement for avisbud i Adressa Distribusjon AS

Informasjon reklamevedlegg

Påminnelse kvittering – Reminder confirmation

INFO VEDLEGGSDISTRIBUSJON 050115 og 070115