Reklame

UADRESSERT REKLAME

Vi distribuerer uadressert reklame både som innstikk i avisen og som tilleggsdistribusjon.. Med våre løsninger vil du oppnå høy dekningsgrad og nå ut med ditt budskap til en størst mulig gruppe av mottakere.

Vi bistår gjerne med segmentering innen geografi og demografi for best mulig resultat.

For nærmere informasjon om de ulike alternativene og hvilke områder vi kan tilby reklamedistribusjonen, se vårt kart over dekningsområde, og ta kontakt med oss på firmapost@adressa-distribusjon.no Tlf: 400 02 170