Om oss

Polaris Distribusjon er en sammenslutning av alle distribusjonsselskapene i Polaris Media ASA. Består av Polaris Distribusjon Nord-Norge AS, Polaris Distribusjon Nordvestlandet AS og Polaris Distribusjon Midt-Norge AS.

Vi er en del av det nasjonale nettverket Helthjem og har et omfattende distribusjons og transportnettverk i Midt-Norge, Nordvestlandet og Nord-Norge. I tillegg samarbeider vi med Trønderdistribusjon, nord i Trøndelag.

Med få unntak er alle de nasjonale, regionale og lokale avisene en del av vår kundeportefølje. Distribusjonen utføres hver natt, 6 dager i uken. I tillegg distribuerer selskapet både kommersielle og redaksjonelle bilag samt et økende antall andre produkter i det nasjonale samarbeidet Helthjem.

I 2018 distribuerte Polaris Distribusjon  i snitt 250.000 leveranser per dag helt frem til kundens dør.