Aviser, magasiner og ukeblader

Vi har et omfattende distribusjons-nettverk i Trøndelags fylkene daglig distribueres ca 140.000 produkter 6 ganger i uken.

Våre distributører bruker verdens fremste leveringsteknologi, som gir detaljert informasjon om hvor hver enkelt abonnent bor.

Vi leverer på avtalt leveringsdag!

Med få unntak er alle de nasjonale, regionale og lokale avisene våre kunder. Lokalavisene har også valgt å benytte Adressa Distribusjon AS til distribusjon av sin avis også utenfor sitt lokalområde.